Usikker på hva som egentlig er Frps politikk? Her finner du harde fakta om partiets vedtak og uttalelser i saker som er viktige for folk flest.

Ansattes rettigheter Mot fagbevegelsen
Økte forskjeller Sykelønn eller sykeskatt?
Kutt for de arbeidsløse Eldreomsorg
Privatskolepartiet Kommersiell velferd
Kvinner og likestilling Landbruket
Distriktspolitikken

For enda flere saker og gode argumenter, anbefaler vi valghåndboka Frp på 1-2-3, som kan bestilles her. Manifest Senter for samfunnsanalyse finner du her.